Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width77%

Tervetuloa Avoinyliopisto.fi wikiin

Avoinyliopisto.fi on valtakunnallinen kansalaisille suunnattu avoimen yliopisto-opetuksen tietopalvelu. Se kokoaa yhteen kaiken opetustiedon, antaa perustiedon toiminnasta ja ohjaa tarkempien tietolähteiden luokse. Avoinyliopisto.fi-palvelun opetustietokannassa on koko Suomen avoin yliopisto-opetus.

Tällä wiki-alustalla on tietoa Avoinyliopisto.fi :n palvelukonsortiosta sekä materiaalia yliopistojen yhdyshenkilöille ja päivittäjille. Tietoa on siirretty wikiin TYT Moodlesta sekä Avoinyliopisto.fi -sivustolta.

Column
width3%
 
Column
width20%

Hyödyllisiä linkkejä


Ylläpitäjän tiedotteet

Section
Column
width20%
Wiki Markup
{blog-calendar:space=AVO}
Column
width3%
 
Column
width77%
Blog Posts
max5
spacesAVO
time3000h
sortcreation
reversetrue
contenttitles

 


Recently Updated
max8