Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koko Aalto-yliopiston opetustarjonta ei ole perustason JOO-opiskelijoille avoin. Tarjottavat JOO-opinnot ilmoitetaan noin kuukautta ennen hakuajan päättymistä osoitteessa https://into.aalto.fi/display/fimobility/Muiden+yliopistojen+opiskelijoille. Tarjonnan laajuus vaihtelee korkeakouluittain. Vain tarjonnassa ilmoitettuihin opintoihin voidaan myöntää opinto-oikeuksia.

Expand
titleJOO-opiskelijoille tarjottavat opinnot Kauppakorkeakoulussa

Aalto-yliopistossa noudatetaan JOO-haussa kaksi kertaa vuodessa olevia hakuaikoja. JOO-opintoihin voi hakea huhtikuussa (seuraavan lukuvuoden opintoihin) ja lokakuussa (seuraavan lukukauden aikana alkaviin opintoihin). Hakuaikojen ulkopuolella opinto-oikeutta ei voi hakea. Huhtikuun haku on päähaku, jolloin kurssitarjonta on laajempi kuin lokakuun täydennyshaussa.

Ennen hakemista, tutustu WebOodissa (kurssien haku kurssikoodeilla onnistuu ilman sisäänkirjautumista) kurssien kurssikuvauksiin sekä kursseille mahdollisesti asettettuihin esitietovaatimuksiin. Jos haet lokakuun haussa, voit tutustua myös kevään kurssien tarkempiin aikatauluihin. Huhtikuun haussa hakiessasi seuraavan lukuvuoden tarkkoja luennointiaikatauluja ei ole vielä ehditty julkaista, aikataulusta tiedetään ainoastaan luennointiperiodi, ja se on kerrottu alla olevassa tarjontatiedostossa.

Huomioi, että osaan kursseista on osallistumiskiintiö ja/tai osalla kursseista saattaa olla karsiva alkutentti, eikä JOO-opinto-oikeuden myöntäminen näin ollen vielä välttämättä takaa pääsyä kurssille.

Mikäli tarkoituksenasi on suorittaa Kauppakorkeakoulun opinnoista sivuopintokokonaisuus, tutustu alla olevan tarjonnan lisäksi myös sivuopintokokonaisuuksien tutkintovaatimuksiin. Löydät ne opinto-oppaasta (opinto-opas TS2013). Huomaa, ettei kaikille opinto-oppaassa luetelluille kursseille tarjota paikkoja joo-opiskelijoille, vaan tarjonta on ilmaistu tyhjentävästi tällä sivulla. JOO-opinto-oikeutta Kauppakorkeakouluun on mahdollista hakea ainoastaan kurssikohtaisesti - jos tarkoituksenasi on hakea opinto-oikeutta sivuopintokokonaisuuteen, tulee sinun hakea opinto-oikeutta jokaiselle sivuaineeseen sisältyvälle kurssille.

Päätökset opinto-oikeuksien myöntämisestä tehdään opintojaksokohtaisesti. Tarjonnassa olevista opintojaksoista suurimman osan kohdalla osa hakijoista joudutaan perinteisesti karsimaan. Opintojaksokohtaisesti opinto-oikeuksia myönnettäessä hakijoista priorisoidaan niitä, jotka (1) ovat hakuhetkellä jo suorittaneet sivuopintokokonaisuuteen sisällytettäviä kursseja (mikäli opintojakso, jolle opinto-oikeutta haetaan, on sisällytettävissä opintokokonaisuuteen), (2) hakevat opinto-oikeutta sivuopintokokonaisuuteen, (3) ovat edenneet pisimmälle opinnoissaan (tutkintoon suoritetut opintopisteet).

Johtamisen laitos

Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen aineet/opintoalat: organisaatiot ja johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, filosofia, organisaatioviestintä sekä yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen.

Johtamisen laitoksen opintotarjonta lokakuun 2017 haussa

Kurssin koodiKurssin koodi ja nimiLaajuus (op)OpetusperiodiOpetuskieliKiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course code Course nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
21A00410 Yritysvastuu ja -etiikka3Vsuomi3
21C00700 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu liiketoiminnassa 6IVSuomi5
21C10000Business and Society6IIIEnglish19
21E00031Innovation, Strategic Resilience and Renewal 6IIIEnglish1
21E00012Gender and Diversity at Work6IVEnglish5
21E01050 Management and Strategy Making, book exam 6III, VEnglish2
21E03050 Inside Work Cultures, Book exam 6TBAEnglish5
21E06050 Responsibility Management (book exam) 6III, VEnglish3
26E03400 People Management in Multinational Organizations6IVEnglish2
21E12002 CAPSTONE in Creative Sustainability6III-IVEnglish3
71C00400 Työyhteisöviestintä 6Vsuomi2
71C03000 Digitaalinen viestintä ja media6IVsuomi4
71C08000 Strategic stakeholder relations6IIIEnglish4
75E15000 Investor Relations 6IVEnglish3
21E16100 Energy Business and Innovation6VEnglish5

Laskentatoimen laitos

Laskentatoimen laitoksen aineet/opintoalat: laskentatoimi ja yritysjuridiikka.

 Laskentatoimen laitoksen opintotarjonta lokakuun 2017 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)Opetus-periodiOpetuskieliKiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course code Course nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
22C00100 Kirjanpito 6IIIsuomi11
22C00200 Johdon laskentatoimi I 6IVsuomi11
22C00300 Johdon laskentatoimi II6 IIIsuomi14
22C00400Tuloslaskenta 6IVsuomi13
32A00130 Yritysjuridiikan perusteet6IIIsuomi8
32C26000 Yhtiöjuridiikka6IIIsuomi9
32C31000 Työsuhdejuridiikka6IVsuomi9

Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin laitoksen aineet/opintoalat: markkinointi. 

Markkinoinnin laitoksen opintotarjonta lokakuun 2017 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)Opetus-periodiKieliKiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course code Course nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
23C60000Market Research6IV-VEnglish5, kurssilla alkutentti
23C630Capstone-kurssi: Product and Brand Management6IVEnglish7
23E57000Fashion Marketing6VEnglishn/a

Rahoituksen laitos

Rahoituksen laitoksen aineet/opintoalat: rahoitus.

Rahoituksen laitos ei tarjoa kursseillaan paikkoja joo-opiskelijoille.

Taloustieteen laitos

Taloustieteen laitoksen aineet/opintoalat: taloustiede.

Taloustieteen laitoksen opintotarjonta lokakuun 2017 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)Opetus-periodiOpetuskieliKiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
31A00110Taloustieteen perusteet6IIIsuomi8
31C00200Makrotaloustiede6III-IVsuomi10
31C00800Personnel Economics6VEnglish5
31C00900Raha- ja pankkiteoria6Vsuomi5

Tieto- ja palvelutalouden laitos

Tieto- ja palvelutalouden laitoksen aineet/opintoalat: liikkeenjohdon systeemit, logistiikka, taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät, teknologiajohtaminen ja -politiikka ja tietojärjestelmätiede. 

 Tieto- ja palvelutalouden laitoksen opintotarjonta lokakuun 2017 haussa

Kurssin koodiKurssin nimiLaajuus (op)Opetus-periodiOpetuskieliKiintiö muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijoille (JOO)
Course codeCourse nameExtent (ECTS)Teaching periodLanguageQuota for students from other universities (JOO)
30C00355Business Mathematics II (huom! Korvaa 30C003500 Mathematics II kurssin)6VEnglish3
30C00200 Econometrics6IVEnglish3
30C02000Negotiation Analytics6VEnglish4
35A00310Tuotantotalouden perusteet6IVsuomi4
35C00100Distribution and Logistics Services6IIIEnglish4
37C00200 Information Systems Development6IVEnglish3
30E00500 Quantitative Empirical Research6IIIEnglish3
30E00800 Time Series Analysis6IV-VEnglish2
30E02000 Business Decisions 2 6IIIEnglish2
30E00150Applied Optimization: Fundamentals and Methodologies6TBAEnglish5
30E00300Productivity and Efficiency Analysis 6VEnglish4
35E00400 Coordination of Supply Chains6IVEnglish1
35E00500 Quality Leadership6IIIEnglish3
35E08000Service Business Models6VEnglish5
37E00100Information Economy6IVEnglish1

 

 

Tohtorikoulutettava voi hakea opinto-oikeutta mille tahansa jatko- tai perustutkintokurssille. Opinto-oikeus myönnetään kohdekorkeakoulussa tapauskohtaisesti, joten sen saaminen ei ole taattua.

...