Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

• Ansökningstiden för höstterminens studier är 1.3. - 31.3. kl. 15.45.
Obs. Ansökningsinfo (på finska) om JOO-rätt (flexibel studierätt vid ett annat finskt universitet) på måndag 26.2.2018 klockan 16:00 – 17:00, Fabiansgatan 33 – Universitetets huvudbyggnad, sal 12.

• Ansökningstiden för vårterminens studier är 1.9. - 2.10. klo 15.45.

...