Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

https://jira.csc.fi/browse/VIRTA-126

Huom! Käytetään vain tutkintokoulutukselle.

1PerusrahoitusOpetushallinnon (tai ammattikorkeakoulun) rahoittama koulutus
2ESR-rahoitus, vain ammattikorkeakoulukoulutusKokonaan (ml. kansallinen osuus) ESR-rahoituksella tai muulla rakennerahastorahoituksella järjestettävä tutkintoon johtava koulutus
3TE-rahoitus, vain ammattikorkeakoulukoulutusTyövoimahallinnon ostama AMK-tutkintoon johtava koulutus
4maksullinen tilauskoulutusYo-tiedonkeruussa "2"Käytetään lain

1600/2015 9 §:n ja lain 1601/2015 13 §:n mukaisista koulutuksista

5lukukausimaksuvelvollinen (1.8.2017 lähtien)Yo-tiedonkeruussa "1". Huom! Tätä koodia käytetään myös lain 

1600/2015 10 §:n ja lain 1601/2015 13 a §:n koulutuksista. Käyttotapausesimerkit https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Koontisivu+tyoskentelyn+tuloksista

...