Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...


  • VIRTAsta poimitaan valmiiksi siirtotiedostoon annettujen ehtojen mukaan satunnais otannalla ne opiskelijat, joiden yhteystiedot korkeakoulut lisäävät tiedostoon eli VIRTA muodostaa tiedoston THL_KOTT_KK.csv valmiiksi jokaiselle korkeakoululle.
   • korkeakoulut eivät itse poimi 20.1.2020 läsnäolevien läsnäolo- ja henkilötietoja vaan ainoastaan yhteystiedot lisätään VIRTAsta jo poimittuun tiedostoon
  • Aikataulu
   • VIRTA muodostaa THL_KOTT_KK.csv valmiiksi jokaiselle korkeakoululle, kun THL:ltä on saatu otanta suuruudet per korkeakoulu
   • VIRTA-yhteyshenkilöitä pyydetään palauttamaan oman oppilaitoksen tiedosto (csv) otoksen poimintaa varten VIRTAn sftp-palvelimen kautta 18.2.2020 mennessä

...