Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Korkeakoulujen myöntämät FIONA-tutkimusluvat


Tutkimushanke
Korkeakoulu

Opiskelijavalinnat ja

korkeakouluopintojen nopeuttaminen


Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön

sähköisen terveyskyselyn ja sitä seuraavien

interventioiden yhteys opiskelijoiden opintojen

suorittamiseen, opiskeluterveydenhuollon

käyntisyihin ja palvelukäyttöön

Miesten ja naisten väliset suoriutumiserot opettajankoulutuksessaKorkeakoulujen valintauudistuksen vaikutuksetUrbaania kasvua -tutkimus
Määräaika tutkimusluvalle
26.6.201813.12.201920.1.2020 / lisäaika 21.2.2020
Aalto-yliopistoxx
x
Arcada yrkeshögskolanx

x
Centria amkx

x
Diakonia-amkx

x
Haaga-Helia amkxHankenxlupa saapunut tilastokeskukseen
x
Helsingin yliopistoxxxx
Humanistinen amkx

x
Hämeen amkx

x
Itä-Suomen yliopistoxxxx
Jyväskylän amkx

x
Jyväskylän yliopistoxxLupa saapunut tilastokeskukseenx
Kaakkois-Suomen amkx

x
Kajaanin amkx

x
Karelia-amkx

x
LAB-ammattikorkeakoulu


x
Lahden amk


-
Lapin amk


x
Lapin yliopistoxxLupa saapunut tilastokeskukseenx
Lappeenrannan teknillinen yoxx
x
Laurea-amkx

x

Maanpuolustuskorkeakoulu 

(ei FIONAssa)
-
Metropolia-amkx

x
Novia yrkeshögskolanx

x
Oulun amkx

x
Oulun yliopistoxlupa saapunut tilastokeskukseenLupa saapunut tilastokeskukseenx
Polamk


-
Saimaan amkx

-
Satakunnan amkxSavonia-amkx

x
Seinäjoen amkx

x
Taideyliopistoxx
x
TAMKx

x
Tampereen yliopistoxxxx
Tampereen teknillinen yliopistoxx
-
Turun amkx

x
Turun yliopistoxxxx
Vaasan amkx

x
Vaasan yliopistoxx
x
Åbo Akademixx


...