Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width60%

Oodi on yliopistojen opetuksen, opiskelun ja opintohallinnon tietojärjestelmä, jota käyttää yli satatuhatta opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä yhdeksässä suomalaisessa yliopistossa.

Oodin tehtävänä on helpottaa opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan työtä kaikissa opintojen suunnitteluun, järjestämiseen ja rekisteröintiin liittyvissä vaiheissa. Oodia käyttää enemmistö Suomen yliopistoista. Järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Oodi-konsortio, joka muodostuu jäsenyliopistoista. Oodi-konsortion palveluntuottajana toimii CSC. Käytännön Oodi-työtä tehdään sekä yliopistoissa että CSC:n Oodi-tiimissä.

Oodi-sivuilla on sekä julkista, että käyttäjäryhmille (esim. kirjautuneet käyttäjät tai Oodi-yliopistojen asiantuntijat) rajattua sisältöä. 

Info
iconfalse

Keskustakirjasto Oodin sivuille pääset tästä.
Söker du efter Centrumbiblioteket Oodi?
Looking for the Helsinki Central Library Oodi?

Column
width40%
Tip

Ajankohtaiset uutiset

Ajankohtaiset pikalinkit

...