Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tietohallintopäällikkö: Ari Hovila
Palveluvastaava, koulutuksen järjestelmäpalvelut: Aila Markus
Projektivastaava: Johanna PassiniemiJoona Luhta

WebOodi:https://weboodi.uwasa.fi/

...