Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Uusi tutkimuslupapyyntö korkeakouluille lähetetty korkeakouluille 14.7, määräaika pe 21.8
 • Työllisyysrahaston tietotarpeet aikuiskoulutusetuuksista
 • Pätevyys (kelpoisuus) - tiedon näyttäminen KOSKI-palvelussa
  • Asia valmistelussa ja käsitellään 2.9. OPTIETORissa
   • tietueen selite jatkossa, esim. "kelpoisuus / koulutuksen tuottama kelpoisuus"
    • tieto näytetään lisätietona KOSKI-palvelussa, sovittava, mikä selite ko. kentälle tulee
    • voi olla VIRTAn tietueen selite "kelpoisuus" tai laajempi teksti: "Kelpoisuus: xxxx data
    • miten validia dataa VIRTA tältä osin sisältää, voidaanko tiedot näyttää KOSKI-palvelussa kaikkien suoritusten osalta, johon tieto on liitetty vai tarvitaanko aikataulurajausta?
 • Koodistoasiaa
 • Katselmoidaan VIRTA-opintotietopalvelun kehitteillä olevat uudet wiki-sivut Eduunissa