Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nyt valmistelussa oleva tiedonluovutus VIRTA-opintotietopalvelun kautta on välivaihe, jonka jälkeen tavoitetilana on YTHS:n tietojensaanti Opetushallituksen ylläpitämän opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun kautta. Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelusta säädetään laissa 884/2017 6 luvussa.

Henkilötietojen käsittelijän ominaisuudessa CSC on velvollinen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 28 mukaisesti informoimaan rekisterinpitäjiä, että CSC:n tulkinnan mukaan tarvittavia lakiperusteita tietojenluovutukselle VIRTA-opintotietopalvelusta YTHS:lle ei ole.

Korkeakoulun toimenpiteet

...