Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän keskustelualustalla voit keskustella muiden korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa julkaisutiedonkeruusta ja muista julkaisuihin liittyvistä asioistaAjankohtaista:
 • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen julkaisutiedot 2014 on julkaistu JUULIssa
 • OKM:n julkaisutiedonkeruun 2015 ohjeistus tutkijalle on julkaistu täällä (saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi)
   
 • TUHA-verkoston alle perustettu julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä toimii asiantuntijaverkostona korkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa mukana oleville
 • Korkeakoulujen raportoimat julkaisutiedot vuosilta 2011-2013 löytyvät excel-tiedostoina täältä. 
 •  OKM:n asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta (Finlex A 3.7.2014/526).  
 • Julkaisufoorumin uusi hakusivu beetatestauksessa: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/test/haku.php. 
   

Huom. Tiedonkeruukäsikirjast löytyvät nykyisin täältä

 

OKM:n julkaisutyyppiluokitus

...