Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

OPI - Korkeakoulujen opetuksen ja opiskelun tuki

OPI-osahanke tukee tukee yhteentoimivuutta, tietojen yhteismitallisuutta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä niitä edistävää yhteistyötä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella.

...