Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lisätietoa: KOKOA

KOKOA-koordinaattori : Pekka Linna.

TUTKI - Korkeakoulujen tutkimus ja tutkimushallinto

...