Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • KOKOA - Korkeakoululaitoksen arkkitehtuurimallikokonaisarkkitehtuurimalli
  • TUTKI - Korkeakoulujen tutkimus ja tutkimushallinto
  • OPI - Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalvelut ja hallinto

  • VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

...

Osahanke tuottaa mallin koko korkeakoululaitoksen sekä yksittäisten korkeakoulujen palvelujen kuvaamiseksi ja tietovarantojen hyödyntämiseksi.

...