Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Osahanke

...

edistää koko korkeakoululaitoksen

...

tehtävää kokonaisarkkitehtuurityötä kanavoimalla korkeakoulujen näkemyksiä osaksi kansallisten toimijoiden työtä. Tämän lisäksi osahanke tukee yksittäisten korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityötä; palvelujen

...

kuvaamista ja tietovarantojen

...

hyödyntämistä.

RAKETTI-KOKOA -osahanke Osahanke edistää korkeakoulujen välisen toiminnan sujuvuutta tukemalla korkeakoulujen omaa kokonaisarkkitehtuurityötä koulutusohjelmilla ja konsultoinnilla. Osahankkeessa valmistuu kohdearkkitehtuuri- ja korkeakoulu kerrallaan koko korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurikuvausOsahanke vasta myös korkeakoulujen tietomallin hallinnoinnista.

Tämän lisäksi osahankkeen tehtävänä on koordinoida muita osahankkeita ja tätä kautta varmistaa, että kansallisessa työssä ei ole päällekkäisyyksiä ja että kaikki korkeakoulujen ja niiden sidosryhmien kannalta tärkeät toiminta-alueet kuvataan yhtenäisellä tavalla.

Tavoitteena on korkeakoulujen toimintatapojen, tietojen ja tietojärjestelmien parempi yhteentoimivuus sekä niiden lisääntyvä yhteistyö tietohallinnon palveluiden tuotannossa ja kehittämisessä. Uudet järjestelmät, moduulit tai palvelut voidaan suunnitella kokonaisuuteen sopiviksi.

...