Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voit jättää julkaisutiedonkeruuseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja OKM:lle ja muille korkeakouluille sivun alalaitaan. Kommentointi edellyttää HAKA-kirjautumista.


Ajankohtaista:
Julkaisutiedonkeruu 2013

Tiedonkeruukäsikirjat 2013 löytyvät täältä. 

...