Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Julkaisutiedonkeruu 2013

Tiedonkeruukäsikirjat 2013 löytyvät täältä.Huom. Tiedonkeruukäsikirjast löytyvät nykyisin täältä

 

OKM:n julkaisutyyppiluokitus

OKM:n tieteenalaluokitus

Julkaisutiedonkeruu 2012

Julkaisutiedonkeruun prosessi 2012, ammattikorkeakoulut

 Ohje UTF-8-merkistökoodatun CSV-tiedoston tuottamiseksi

 

OKM:n tiedonkeruukäsikirjat (ohjeistus sekä määrittelyt julkaisuista kerättäville tiedoille)

 

Tiedonkeruuta koskevia selvityksiä:

...