Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oodi-konsortion vuoden 2015 toimintakertomukseen toimintakertomus on hyväksytty konsortion johtoryhmän kokouksessa 8.4.2016. Julkaistavaan versioon toimintakertomuksesta voi tutustua tästä linkistä.