Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Oodi-konsortion vuoden 2015 toimintakertomukseen voi tutustua tästä linkistä.