Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Studieplan (ISP). Av studieplanen bör framgå vilka obligatoriska och valbara kurser du ämnar genomföra och har genomfört. Märk tydligt ut i studieplanen JOO-studiernas andel i de valbara studierna. Se exempel här. Ifall du bifogar en elektronisk ISP (eHOPS) bör ovannämnda innehåll framgå av den. Mer om ISP: https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/din-individuella-studieplan-isp. Se exempel här.
  2. Studieutdrag (inofficiellt från WebOodi räcker)
  3. Forskarstuderande ska bifoga ett godkännande för studieplanen av den ansvariga professorn.

...