Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Alla universitet i Finland har ingått ett avtal om flexibel studierätt (JOO). JOO-studierna är avgiftsfria för dig. Du ska vara närvaroanmäld vid ditt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och avlägga studier vid ett annat universitet.

Ansökningstider

...

För kandidat och magister studerande ordnas två ansökningsperioder i året (fasta ansökningstider):

 • 1.3. -

...

 • 15.

...

 • 4. (kl. 15.45

...

 • ) för nästa höstterminens studier
 • 1.9. -

...

 • 15.

...

 • 10.

...

 • (kl. 15.45

...

 • ) för nästa vårterminens studier

Ifall tidsfristen inte infaller på en vardag, går ansökningstiden ut följande vardag.

 

Meddelande om beslutet skickas inom en månad efter ansökningstidens utgång.

Obs: Ifall mottagaruniversitetets ansökningstid går ut före 30.4. eller 31.10. ska du fyll i ansökan i Joopas och meddela om den exceptionella ansökningstiden per e-post till mobilitetsservicen på adressen joo[at]helsinki.fi senast en månad innan mottagaruniversitetets ansökningstid går ut.

Anvisningar om hur man ansöker om flexibel studierätt, information om universitetens JOO-utbud och en JOO-ansökningsblankett: Se allmänna anvisningar  

Meddelande om beslutet skickas inom en månad efter ansökningstidens utgång.

...


För forskarstuderande
är ansökningstiden fortlöpande från 1.8.2018. Handläggningstiden är fyra veckor.

Ansökningar om flexibel studierätt (JOO-studier) godkänns enligt följande kriterier: 

 •  Du ska kunna inkludera JOO-studierna i den grund- eller påbyggnadsexamen som du närvaroanmält dig för.
 • JOO-studierna ska inte fördröja din utexaminering eller onödigt utvidga examen vid Helsingfors universitet.
 • Studierätt för JOO-studier beviljas endast för studier som inte kan genomföras vid Helsingfors universitet. Undantag är t.ex. möjligheten för studerande i engelsk- eller svenskspråkiga utbildningsprogram som vill genomföra kurser på engelska/svenska vid ett annat universitet, om motsvarande kurser vid Helsingfors universitet erbjuds endast på finska (t.ex. studier som ger behörighet och språkkurser).
 • Studiehelheter förordas endast för en helhet per examen (kandidat, magister, doktor).
 • JOO-studiehelhetens omfattning kan vara högst 60 studiepoäng.
 • Du ska ha minst 30 studiepoäng på ditt studieprestationsutdrag vid Helsingfors universitet. Ifall du inlett dina studier vid Helsingfors universitet direkt i en magister- eller doktorsutbildning, ska du ha genomfört 30 studiepoäng vid Helsingfors universitet eller bifoga ett studieprestationsutdrag för den tidigare examen till ansökan.
 • hur dina studier vid Helsingfors universitet har framskridit, studieframgången, din studieplan (ISP) och dina motiveringar för studiernas nödvändighet. Om du planerar att genomföra en studiehelhet ska du försäkra dig om och vid behov kontrollera med det mottagande universitetet att studierna utgör en helhet.
 • Nätbaserade kurser eller kurser vid Öppna universitetet förordas inte som JOO-studier.
 • JOO-studier förordas inte om din studierättighet vid Helsingfors universitet är tidsbunden, t.ex. om du är en utbytesstuderande.

...