Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Tervetuloa sähköisen tenttimisen projektin sivustolle

Section
Column
width55%

Sähköisen tenttimisen (ELEX) projekti tarjoa halukkaille korkeakouluille Moodle-pohjaisen sähköisen tenttimisen Tenttis -sovelluksen sekä mahdollisuuden sovelluskehityksen yhteistyöverkoston organisointiin ja koordinointiin. Kaikki korkeakoulut ovat yhteystyöverkostoomme tervetulleita.

Tenttis: Soile Pylsy

Sitnet (Tenttis 2): Kristiina Uolia

Sähköpostit ovat muotoa: etu.sukunimi at csc.fi

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Column
width5%
 
Column
width40%
Info
iconfalse
titleUutiset blogissa

Uutiskirjeen voi lukea blogissa.

Info
iconfalse
titleSähköpostilistoja

elex-uutiset
Julkinen postilista, jolla ilmoitellaan sähköisen tenttimisen työpajoista ja seminaareista.

elex-sahkoinententti
Postilista yleistä keskustelua varten kaikille korkeakoulujen henkilökuntaan kuuluville, sähköisestä tenttimisestä kiinnostuneille henkilöille. Pääsy rajattu.

Klikkaa linkkiä niin päset listan tietoihin. Voit liittyä listalle kohdasta subscribe/tilaa Haka-tunnusten avulla.

 

 

Section
Column
width60%
Recently Updated
Column
width5%
 
Column
width35%
Navigate space
Page Tree Search
Page Tree