Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

...

Info

Projektin tehtävät Jirassa näkee kirjautumalla HAKA-tunnuksilla

Tästä Jiraan (VIRTA-projektin etusivu) 

Suoraan tehtävänäkymään, jossa kaikki tehtävät päätuotoksien mukaan jaoteltuna (Jira rapid board)

Ajankohtaista

  • Opiskelijavallinnat ja opintohallinto -asiantuntijaryhmän työpaja 3.4.2012 tuottaa ensimmäisen version yhteiseen tietoarkkitehtuuriin kuuluvista tiedoista eli tietovarantoon tuotavien tietojen rajaukset ja alustavat määritykset. Työpajassa kartoitetaan myös alustavasti tietohin liittyvät koodistot ja aikataulut ("vuosikello"). Työpajan materiaalit (2.4.2012)
  • Projektisuunnitelma on hyväksytty ja projektin toteuttaminen on alkanut (28.3.2012)
  • 26.3.2012 Projektin ohjausryhmän ensimmäinen kokous (24.2.2012)
  • Asiantuntijaryhmien seuraavat kokoukset sovittu (6.3.2012): 
  • Projektin tehtävien hallinnan (Jira-tiketit) asioiden näkyminen on muutettu HAKA-kirjautumista vaativaksi, jotta spämmääjien hakuropotit eivät löydä esimerkiksi sähköpostiosoitteita, joita tehtävissä esiintyy (6.3.2012)
  • RAKETTI-hankkeen ohjausryhmä  asetti RAKETTI-VIRTA projektille ohjausryhmän sekä projektia toteuttamaan projektiryhmän sekä kaksi asiantuntijaryhmää. Projektiryhmä esittelee myöhemmin projektisuunnitelman ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. (7.2.2012)
  • Wiki-alue www.csc.fi/virta muutettu julkiseksi. Projektisuunnitelman luonnos on alueella ja ensimmäiset linkit avattu Jira-tehtävien hallintaan. (7.2.2012)
Note

Tämän wikin vasemmassa laidassa pitäisi näkyä koko VIRTA-projektin alueen sisällön esittävä puu. Jos sitä ei näy, paina oikealla ylhäällä "Search Confluence" -kentän vasemmalla puolella olevaa kuvaketta.

Alueella tapahtunutta

...

Column
width60%
VIIMEISIMMÄT PÄIVITYKSET 
Recently Updated

...

width5%
Column
width35%
ALUEEN SISÄLTÖ
Page Tree Search
Page Tree

Tämä linkki on vanhentutut - vaihda suosikkeihisi/kirjanmerkkeihisi uusi etusivu https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/

Include Page
VIRTA-Opintotietopalvelu
VIRTA-Opintotietopalvelu