Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • 7.2.2012: RAKETTI-hankkeen ohjausryhmä  asetti RAKETTI-VIRTA projektille ohjausryhmän sekä projektia toteuttamaan projektiryhmän sekä kaksi asiantuntijaryhmää. Projektiryhmä esittelee myöhemmin projektisuunnitelman ohjausryhmälle hyväksyttäväksi.
 • 7.2.2012: Wiki-alue www.csc.fi/virta muutettu julkiseksi. Projektisuunnitelman luonnos on alueella ja ensimmäiset linkit avattu Jira-tehtävien hallintaan (Jira-tehtävät ei vielä käytössä). 
 •  
 •  
  Section
  Column
  width60%
  Recently Updated
  Column
  width5%

  Column
  width35%
  Navigate space
  Page Tree Search
  Page Tree