Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Tutkimuksen tuen ja hallinnon alueen palvelut

Sivusto sisältää tietoa korkeakoulujen tutkimuksen tuen ja hallinnon alueen toiminnasta ja yhteistyöstä, jota CSC tukee tai koordinoi, mm.

CSC:n koordinaatio ja tuki tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella käynnistyi RAKETTI-TUTKI-hankkeessa, joka päättyi maaliskuussa 2014. Hankkeen myötä osa toiminnoista on vakiintunut pysyväksi toiminnaksi.


 

 

Recently Updated