Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • 7.2.2012: RAKETTI-hankkeen ohjausryhmä  asetti RAKETTI-VIRTA projektille ohjausryhmän sekä projektia toteuttamaan projektiryhmän sekä kaksi asiantuntijaryhmää. Projektiryhmä esittelee myöhemmin projektisuunnitelman ohjausryhmälle hyväksyttäväksi.
  • 7.2.2012: Wiki-alue www.csc.fi/virta muutettu julkiseksi. Projektisuunnitelman luonnos on alueella ja ensimmäiset linkit avattu Jira-tehtävien hallintaan (Jira-tehtävät ei vielä käytössä). 

Wiki-alueen sisältö

  •  
Section
Column
width60%
Recently Updated
Column
width5%

Column
width35%
Navigate space
Page Tree Search
Page Tree