Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width75%

Tervetuloa joustavan opiskelun Joopas-palveluun!

Joustavan opiskelun Joopas-palvelusta löydät tietoa erilaisista mahdollisuuksista liittää tutkintoosi opintoja muista yliopistoista. Palvelu tarjoaa tietoa joustavan opiskelun mahdollisuuksista, opintotarjonnasta sekä ohjeet opintoihin hakeutumiseen. Palvelu on suunnattu yliopistojen tutkinto-opiskelijoille.

Joopas-palvelu auttaa esimerkiksi silloin, jos pohdit seuraavia kysymyksiä:

  • Miten pääaineesi rinnalle voisi lisätä erityisalan, jota oma yliopisto ei tarjoa?
  • Voisitko liittää tutkintoosi poikkitieteellisen opintokokonaisuuden yliopistoverkostosta?
  • Haluaisitko erottautua omannäköisellä tutkinnolla?

Kirjaudu Joopas -hakujärjestelmään


Välkommen till portalen Joopas för flexibla studier!

På webbtjänsten Joopas hittar du olika möjligheter att inkludera studier från andra universitet i din examen. Här finns information om flexibla studier och undervisningsutbudet samt anvisningar om ansökningsförfarandet. Tjänsten är riktad till examensstuderande vid universitet.

Tjänsten Joopas hjälper dig till exempel om du funderar på följande frågor:

  • Hur kan jag lägga till ett specialområde som mitt eget universitet inte erbjuder vid sidan av huvudämnet?
  • Kan jag lägga till en tvärvetenskaplig studiehelhet i min examen ur ett universitetsnätverk?
  • Hur är det om jag önskar mig en examen som ingen annan har?

Logga in Ansökningssystemet Joopas


Welcome to Flexible Study Service Joopas!

In Joopas service you will find informations about different opportunities to include courses from other universities into your degree. Joopas provides the basic information about The Flexible Study Rights Agreement JOO between Finnish universities.

For now, most of the information is only in Finnish and Swedish. You can get more information by contacting the study counsellor at your home university or at the host university.

Service is for graduate and post-graduate students of Finnish universities.

Here you can fill in and send your application by registering into The electronic JOO application system

Column
width25%
Joopas -hakujärjestelmään

 

Välkommen till portalen Joopas för flexibla studier

Welcome to Flexible Study Service Joopas

Tiedotteita/News:

Blog Posts
max5
spacesJOO
time500
sortcreation
contenttitles