Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Hur kan jag lägga till ett specialområde som mitt eget universitet inte erbjuder vid sidan av huvudämnet?
  • Kan jag lägga till en tvärvetenskaplig studiehelhet i min examen ur ett universitetsnätverk?
  • Hur är det om jag önskar mig en examen som ingen annan har?

...

Welcome to Flexible Study Service Joopas!

In Joopas service you will find informations about different opportunities to include courses from other universities into your degree. Joopas provides the basic information about The Flexible Study Rights Agreement JOO between Finnish universities.

...