Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tervetuloa joustavan opiskelun Joopas-palveluun!

Joustavan opiskelun Joopas-palvelusta löydät tietoa erilaisista mahdollisuuksista liittää tutkintoosi opintoja muista yliopistoista. Palvelu tarjoaa tietoa joustavan opiskelun mahdollisuuksista, opintotarjonnasta sekä ohjeet opintoihin hakeutumiseen. Palvelu on suunnattu yliopistojen tutkinto-opiskelijoille.

...

  • Miten pääaineesi rinnalle voisi lisätä erityisalan, jota oma yliopisto ei tarjoa?
  • Voisitko liittää tutkintoosi poikkitieteellisen opintokokonaisuuden yliopistoverkostosta?
  • Haluaisitko erottautua omannäköisellä tutkinnolla?

...

Välkommen till portalen Joopas för flexibla studier!

På webbtjänsten Joopas hittar du olika möjligheter att inkludera studier från andra universitet i din examen. Här finns information om flexibla studier och undervisningsutbudet samt anvisningar om ansökningsförfarandet. Tjänsten är riktad till examensstuderande vid universitet.

...

  • Hur kan jag lägga till ett specialområde som mitt eget universitet inte erbjuder vid sidan av huvudämnet?
  • Kan jag lägga till en tvärvetenskaplig studiehelhet i min examen ur ett universitetsnätverk?
  • Hur är det om jag önskar mig en examen som ingen annan har?

...

Welcome to Flexible Study Service Joopas!

In Joopas service you will find informations about different opportunities to include courses from other universities into your degree. Joopas provides the basic information about The Flexible Study Rights Agreement JOO between Finnish universities.

...