Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Joustavaa opinto-oikeutta haetaan useimmiten sähköisellä Joopas-hakujärjestelmällä. Muutamat yliopistot käyttävät paperista JOO-hakulomaketta. Tulosta alla oleva lomake (pdf) ja täytä ohjeiden mukaan.

Paperista hakulomaketta käyttävät seuraavat yliopistot:

...

Täyttöohje opiskelijalle | Täyttöohje opintohallinnolle

JOO-ansökningsblankett

Ifyllningsanvisningar för studerande | Ifyllningsanvisningar för studieadmininstrationen

JOO application form

Instructions for students | Instructions for university student administration

De flesta universiteten tillämpar redan det elektroniska JOO-ansökningssystemet. Genom att klicka här får du fram den elektroniska blanketten och kan fylla i den och skicka in den.

Alla universitet tillämpar dock inte det elektroniska systemet. Om du studerar vid något av universiteten här under eller ansöker om studierätt vid något av dem, ska du göra det på en pappersblankett.

  • Bildkonstakademin
  • Jyväskylä universitet
  • Lapplands universitet
  • Teaterhögskolan
  • Uleåborgs universitet