Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Section
Column
width75%

Studier som erbjuds av universitetsnätverken

Universitetens ämnesnätverk bygger upp verksamhetsnätverk för en enskild vetenskapsgren eller tvärvetenskapliga och nationella nätverk. På nätverkens webbsidor finns information om bland annat kurser, forskarskolor och aktuella evenemang inom ämnet.

Avsikten är att förteckningen ska täcka hela landet och innehålla både nätverk som finansieras med undervisningsministeriets medel för virtuella universitetsprojekt och sådana som finansieras på annat sätt. Länkarna leder till finskspråkiga sidor om inte annat nämns.

Nätverk inom humaniora

Agricola – Finlands historienätverk 

Undervisningsnätverket för historia 

KIT – Nätverket för undervisning i språkteknologi

Det virtuella universitetet för litteraturvetenskap

Nätverket för kulturforskning 

MOVE - Musikundervisning på nätet

Språkcenternätverket för universiteten i Finland 

Nätverk inom företagsekonomi

Östra Finlands nätverk för företagsekonomi 

Nätverk inom medicin och hälsovetenskap

LATE – Nätverket för kvalitativ hälsoforskning 

Hälsovetenskapernas universitetsnätverk

Nätverk inom matematik och naturvetenskaper

Det virtuella universitetet för geoinformatik 

MatTaFi – Datorstödd matematikundervisning 

Nätverk för grundkurser i programmering

Nätverksprojektet för matematisk modellering 

OSCu – Undervisning i programmeringsteknik 

Det virtuella universitetsnätverket för organisk kemi 

Tvärvetenskapliga nätverk

Asianet.fi – Universitetens och yrkeshögkolornas Asien-nätverk 

Connet – Undervisningsnätverket för kognitionsvetenskap och kognitiv teknologi 

Nätverksuniversitetet för turismforskning i Finland (pdf på svenska)

Nätverksuniversitetet i semiotik

Universitetsnätverket för kommunikationsvetenskaper (sv)

Column
width25%