Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opinto-oikeuden saatuaan opiskelijan tulee kirjautua verkko-oppimisympäristöön PVMoodle www.pvmoodle.fi. PVMoodleen kirjautumisessa voidaan käyttää omaa voimassaolevaa sähköpostiosoitetta. Kirjautumisen jälkeen tulee laittaa sähköpostia Maanpuolustuskorkeakoululle Opintoasiainosastolle mialeenasatu-tuulia.parssinen@milvuoksenranta@mil.fi esim. viestillä: "Olen JOO-opiskelija ja olen kirjautunut PVMoodleen" niin sinut nostetaan JOO-opiskelijoiden työtilaan. Pelkkä kirjautuminen PVMoodleen ei siis riitä, vaan sinut tulee vielä nostaa ko. kurssille JOO-opiskelijoista vastaavan hallinnoijan toimesta.

...