Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

  • Nimi: Marika RantaElina Kangastupa, opintokoordinaattori
  • Puhelin: 050 318 7384050 437 7008
  • Sähköpostiosoite: marikaelina.ranta@utakangastupa@uta.fi

Kasvatustieteiden tiedekunta

...