Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Excerpt
Högskolan för elektroteknik
 • Planerare Eeva Halonen
 • eeva.halonen(at)aalto.fi
 • telefon: 050 327 9199
Handelshögskolan
 • Planerare Aino Salminen
 • aino.2.salminen(at)aalto.fi
 • telefon: 050 413 6414
Högskolan för ingenjörsvetenskaper
 • Koordinator Virpi Riissanen
 • virpi.riissanen(at)aalto.fi
 • telefon: 050 564 5495
Högskolan för kemiteknik
 • Planerare Kaisa Honkala
 • kaisa.honkala(at)aalto.fi
 • telefon: 050 511 2079
Högskolan för konst, design och arkitektur
 • Planerare Tiina Pylkkönen
 • tiina.pylkkonen(at)aalto.fi
 • telefon: 050 433 0736
Högskolan för teknikvetenskaper
 • Studiekoordinator Sari Salmisuo
 • sari.salmisuo(at)aalto.fi
 • telefon: 050 408 4540