Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Handläggarnas kontaktuppgifter

Handelshögskolan

Planerare Aino Salminen
aino.2.salminen(at)aalto.fi
telefon: 050 413 6414

Högskolan för konst, design och arkitektur

Planerare Tiina Pylkkönen
tiina.pylkkonen(at)aalto.fi
telefon: 050 433 0736

Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Koordinator Virpi Riissanen
virpi.riissanen(at)aalto.fi
telefon: 050 564 5495

Högskolan för kemiteknik

Planerare Kaisa Honkala
kaisa.honkala(at)aalto.fi
telefon: 050 511 2079

Högskolan för teknikvetenskaper

Studiekoordinator Sari Salmisuo
sari.salmisuo(at)aalto.fi
telefon: 050 408 4540

Högskolan för elektroteknik

Planerare Annika Salama
annika.salama(at)aalto.fi
telefon: 050 560 7436

Excerpt Include
Aalto som hemuniversitet
Aalto som hemuniversitet
nopaneltrue