Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Anvisningar som hemuniversitet

Handläggningstid för förordande av ansökan

Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään 2 viikkoa.

Handläggning av förordande av ansökan

Puolto tehdään pääasiassa sähköisesti täytettyyn lomakkeeseen. Opiskelijan tulee itse selvittää kohdeyliopiston hakuajat.

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

uuden tutkintojärjestelmän opiskelijat:

 • Opiskelija on suorittanut KK-tutkinnon tiedekunnassa
 • Haettavien opintojen tulee olla sellaisen aineen opintoja, joita ei voi opiskella Turun yliopistossa
 • Opintojen tulee mahtua laskennalliseen maisterintutkintoon (120 op). Olemassa oleviin opintosuorituksiin lisätään mahdolliset puuttuvat kieliopinnot ja pääaineen syventävät opinnot. Mikäli näiden jälkeen tutkintoon jää tilaa, voidaan puolto myöntää.
 • Opiskelijalla tulee olla viimeisen vuoden ajalta Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa vähintään 20 opintopisteen opintosuoritukset.
 • Tiedekunta puoltaa vain yhtä sivuaineeksi soveltuvaa kokonaisuutta.

Tid för vilken studierätt förordas

Opinto-oikeus on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, yleensä kaksi vuotta. Opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa Turun yliopistosta.

Adress som ansökan om förord skickas till

käytetään sähköistä hakemusta

Att skicka en förordad ansökan till måluniversitetet

Myönteisen puoltopäätöksen hakulomake siirtyy sähköisesti kohdeyliopistoon.

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

Turun yliopistolla on Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin kanssa sopimus opintojen siirtokäytännöstä. Muiden yliopistojen opintojen osalta opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten merkitsemisestä opintorekisteriin, toimittamalla virallinen opintosuoritusote suorittamistaan opinnoista.

Förordshandläggarnas kontaktuppgifter

Kasvatustieteiden tiedekunta

 • Nimi: Susanna Niiniö, opinto-ohjaaja
 • Sijainti: Turku, Assistentinkatatu 5
 • Puhelin: (02) 333 8738
 • Sähköpostiosoite: eduopo@utu.fi
 • Nimi: Mari Broberg, opintopäällikkö
 • Sijainti: Turku, Assistentinkatu 5
 • Puhelin: (02) 333 8802
 • Sähköpostiosoite: mari.broberg@utu.fi
 • Lisätietoja: Vastaanotto: ke 12--14
 • Nimi: Marika Alho-malmelin, koulutussuunnittelija
 • Sijainti: Rauma, Seminaarinkatu 1
 • Puhelin: (02) 8378 0424, 
 • Sähköpostiosoite: marika.alho-malmelin@utu.fi@utu.fi
 • Lisätietoja: Vastaanotto ma 13-14.30 ja ke 10-11

Handledarnas kontaktuppgifter

Kasvatustieteiden tiedekunta

 • Nimi: Mari Broberg, opintopäällikkö
 • Sijainti: Turku, Assistentinkatu 5, 4. krs
 • Puhelin: (02) 333 8802
 • Sähköpostiosoite: mari.broberg@utu.fi