Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Anvisningar som måluniversitet

Information om JOO-studier som erbjuds

JOO-opiskelijat rinnastetaan sivuaineopiskelijoihin.

Ansökningstider för JOO-studier

Jatkuva haku (ellei hakuaikaa ole oppiaineen kohdalla erikseen mainittu). Hakemus on toimittava kuitenkin viimeistään 1½ kuukautta ennen haettavien opintojen alkua.

Studieguider

Turun yliopiston lääketiellisen tiedekunnan opinto-oppaat

Kriterier för beviljande av studierätt

Tid för vilken studierätt beviljas

Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi vuodeksi. Tapauskohtaisen harkinnan perusteella opinto-oikeus voidaan myöntää myös lyhyemmäksi tai pidemmäksi jaksoksi. Joustava opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa kotiyliopistostaan.

Adress som den förordade ansökan skickas till

Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, Kiinamyllynkatu 13, 20520 Turku.

Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

Att inleda JOO-studier

JOO-opiskelijaksi hyväksytyn ei tarvitse erikseen ilmoittautua Turun yliopistoon, koska hänen opiskeluoikeutensa merkitään Turun yliopiston opintorekisteriin hyväksymispäätöksen perusteella.

Opiskelijan on kuitenkin itse tarkistettava kurssien alkamisajat ja --paikat sekä mahdollinen kurssi-ilmoittautuminen ja muut opintojaksoa koskevat ohjeet ja määräykset.

Överförande av studieprestationer till hemuniversitetets register

Opiskelijoiden on itse huolehdittava suoritusten ilmoittamisesta kotiyliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee pyytää suorittamistaan opinnoista virallinen (maksuton) opintosuoritusote ja toimittaa se kotiyliopistoon.

Handläggarnas kontaktuppgifter

 • Lääketieteellinen tiedekunta
 • Namn: Anita   Toivola , opintopäällikkö, peruskoulutus 
 • Adress: Kiinamyllynkatu 13
 • Telefonnummer: (02) 333 8407 
 • E-postadress: anita.toivola@utu.fi
 • Lääketieteellinen tiedekunta
 • Namn: Soile Salonen, korkeakoulusihteeri, jatkokoulutus
 • Adress: Kiinamyllynkatu 13
 • Telefonnummer: (02) 333 8467
 • E-postadress: soile.salonen@utu.fi