Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section
Column
width55%

LINUX-pohjainen standardiympäristö järjestelmäkehitykseen

 • Luotettava ja toimiva prosessi virtuaalipalvelinten luonnille ja yhteyden muodostamiselle.
 • Tietoturvallinen ympäristö.
 • Riittävät ja tilanteen mukaan joustavat resurssit
 • Tarjoaa luontevan paikan kansallisten palveluiden järjestelmäprojekteille.
 • CSC:n ylläpitämä Haka-käyttäjäntunnistusjärjestelmä SSO-sovelluksille.
 • Kehittäjien käytössä on nykyaikaiset työkalut ohjelmistokehityksen eri vaiheisiin.
Column
width40%
Info
titleEDEN

EDEN-palvelun pääsivu: www.csc.fi/eden

Ota yhteyttä: eden-service@postit.csc.fi

 

Info
titleEDEN-palvelu numeroina
 • Versionhallinnassa (source.csc.fi) 289 käyttäjää 337 repositoria
 • Uudessa versionhallinnassa (source02.csc.fi) 119 käyttäjää 57 repositoria
 • Jatkuvassa integraatiossa (Bamboo): 28964 buildia / 288 käyttäjää. Poistuu, jenkins02. Jenkins02.csc.fi on korvaava.
 • Laadunvarmistuksessa (Sonar) 41 projektia
 • Jirassa (versio 7.0.0.) 13818 käyttäjää / 1289 ryhmää / 98553 tikettiä / 179 projektia
 • Confluencessa: 13547 käyttäjää / 294 wiki-aluetta
 • Flowdockissa 847 käyttäjää / 371 Flow-huonetta
 • Maven: 98 käyttäjää
 • Jenkinsissä: 5000+ buildia (noin 45 päivässä) / 112 käyttäjää
 • Jenkins02: Uusi - avattu 22.10.2018.
Info
titleUutta
 • RUN EDEN (run.eden.csc.fi). Palvelin, jolla voidaan ajaa applikaatioita Docker-containereissa. Tällä hetkellä esim. useampia yksittäisiä/projektikohtaisia Jenkins instansseja.
 • REG EDEN (reg.eden.csc.fi). Docker repository palvelin.
 • Jenkins CI (https://jenkins.csc.fi). Se on jatkuvan integroinnin koontipalvelin, joka on liitetty Crowd-autentikaation piiriin.
 • Uudistettu SCM Manager, jossa myös Crowd-kirjautuminen.

Nyt käyttäjät voivat itse luoda repositorit, eikä palveluun tarvitse pyytää tunnuksia erikseen. Riittää, että tunnus löytyy CSC:n Crowdista (https://crowd.csc.fi/crowd). Uusien käyttäjien osalta se toimii esim. niin, että käyttäjä kirjautuu Haka-tunnuksella Conflenceen tai Jiraan, jolloin Haka-tunnus kopioituu Crowdille. Sen jälkeen tunnukselle luodaan salasana tässä osoitteessa: Crowd-passwd. Nyt tunnuksella voi kirjautua SCM Managerille https://source02.csc.fi/scm/ käyttämällä Crowd-tunnusta ja salasanaa. Palvelu liitettään myöhemmin myös Haka-kirjautumisen piiriin.