Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto ja viranomaistietovirrat

Navigation Map
etusivu
cellWidth240
wrapAfter2
cellHeight15
titleVIRTA-wikin tärkeimmät sisällöt
etusivu
Navigation Map
virta-groups
cellWidth240
wrapAfter2
cellHeight15
titleProjektiin osallistuvat ryhmät
virta-groups

Projektin tehtävät Jirassa näkee kirjautumalla HAKA-tunnuksilla

Tästä Jiraan (VIRTA-projektin etusivu) 

Suoraan tehtävänäkymään, jossa kaikki tehtävät päätuotoksien mukaan jaoteltuna (Jira rapid board)

Ajankohtaista

Note

Tämän wikin vasemmassa laidassa pitäisi näkyä koko VIRTA-projektin alueen sisällön esittävä puu. Jos sitä ei näy, paina oikealla ylhäällä "Search Confluence" -kentän vasemmalla puolella olevaa kuvaketta.

Alueella tapahtunutta

Section
Column
width60%
VIIMEISIMMÄT PÄIVITYKSET 
Recently Updated
Column
width5%
 
Column
width35%
ALUEEN SISÄLTÖ
Page Tree Search
Page Tree