Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Tietovarannon tietosisällön rajausluonnos, rajausluonnokseen perustuva viranomaistiedonkeruiden simulointi sekä edistyvä tietomallin, koodistojen ja siirtomääritysten dokumentit kootusti sivulla Tietovarannon tiedot (21.8.2012)
 • Lausuntopyynnön esittely katsottavissa tästä linkistä (nauhoitus, 1h 50 min, ACP-video), ja lausuntoaineiston käsittelyn kysely- ja kommentointikokousten nauhoitukset ja muistiinpanot saatavilla kootusti sivulla Yhteyshenkilot (21.8.2012).
 • Korkeakoulukierroksen aikataulu ja ajankohtien sopiminen: tilanne (6.8.2012)
 • RAKETTI-VIRTA-projekti pyytää korkeakouluja ja muita sidosryhmiä lausumaan Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietosisällön rajausluonnoksesta: lausunnot pyydetään 14.9.2012 mennessä (18.6.2012)
 • Projektin toimeksiannon taustalla oleva lakiuudistusesitys on annettu eduskunnalle 16.5.2012. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote, RAKETTI-VIRTA-projektin tiedote ja Hallituksen esitys kokonaisuudessaan. (16.5.2012)
 • Projektisuunnitelma on hyväksytty ja projektin toteuttaminen on alkanut (28.3.2012)
 • Projektin tehtävien hallinnan (Jira-tiketit) asioiden näkyminen on muutettu HAKA-kirjautumista vaativaksi, jotta spämmääjien hakuropotit eivät löydä esimerkiksi sähköpostiosoitteita, joita tehtävissä esiintyy (6.3.2012)
 • RAKETTI-hankkeen ohjausryhmä  asetti RAKETTI-VIRTA projektille ohjausryhmän sekä projektia toteuttamaan projektiryhmän sekä kaksi asiantuntijaryhmää. Projektiryhmä esittelee myöhemmin projektisuunnitelman ohjausryhmälle hyväksyttäväksi. (7.2.2012)

...