Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Päivityshistoria

 • 08.02.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.26
  Uusi erikoistumiskoulutuskoodi 061 (=Aivoterveys erikoistumiskoulutus)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 25.1.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.25
  Uusi erikoistumiskoulutuskoodi 060 (=Meriklusterin erikoistumiskoulutus)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 14.1.2019 Erikoistumiskoulutuskoodit 058 (=Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus) ja  059 (=Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutus)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 12.12.2018 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.23
  Uusi erikoistumiskoulutuskoodi 057 (="Palliatiivisen hoidon asiantuntija")  ja oppilaitosnumeroita 00618 "Nettilukio", 00619 "Joensuun aikuislukio", 03869 "Taikatahdin koulu", 10125 "Careeria"
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 03.12.2018 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.22
  Lisätty uusi organisaatio rooli koodi arvo: 5 (="Fuusioitunut myöntäjä")
  Sekä erikoistumiskoulutuskoodit  055 (=TOPSOS Sosiaalivakuutuksen huippuasiantuntijan erikoistumiskoulutus) ja 056 (=Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 24.8.2018 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.21
  Lisätty oppaitoskoodeja, mm. uusi Tampereen Yliopisto 10122
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 28.5.2018 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.20
  Lisätty: 750805 Insinööri (ylempi AMK), projekti- ja myyntijohtaminen
  sekä: 052 Median erikoistumiskoulutus: Digitaalisen datan hyödyntäminen mediassa ja journalismissa, 053 Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus, 054 Uraohjauksen erikoistumiskoulutus koodit
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 21.5.2018 Päivitetty koodistot-skeemaa versioon 1.06.19
  Lisätty puheterapeutti ja ravitsemusterapeutti pätevyyskoodistoon 
 • 21.3.2018 LukukausiIlmoittautumiset.xsd skeema päivitetty versioon 1.06.2 ja koodistot.xsd skeema versioon 1.06.18
  Lisätty lukuvuosimaksun tila tieto ja maksun tila koodit (maksamatta, maksettu) koodistoon.
  LukukausiIlmoittautumiset.xsd 1.06.2 vaatii toimiakseen parikseen vähintään koodistot.xsd 1.06.18 version, vanhemmat koodistot.xsd eivät sisällä maksuntila koodistoa.
  Molemmat skeemat (LukukausiIlmoittautumiset.xsd ja koodistot.xsd) tulee päivittää jotta voi tuoda lukuvuosimaksun tila tietoja.
  Sivulta poistettu linkki vanhaan 1.05. skeeman koodistot.xsd tiedostoon jota ei enään tule käyttää.
 • 14.2.2018 Päivitetty koodistot-skeemaa versioon 1.06.17
  Lisätty Opintosuorituksen luokitteluun arvot 12-15. 12 Suoritus on korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevan suorittama ja kirjattu varsinaisena suorituksena opiskelijan kotikorkeakoulussa, 13 Opintosuoritus on täydennyskoulutuksessa suoritettu, 14 Suoritus on suomi/ruotsi vieraana kielenä ja 15 Suoritus sisältää kotimaista harjoittelua
 • 05.12.2017 Päivitetty koodistot-skeema versioon 1.06.16
  Lisätty Erikoistumiskoulutuskoodi: 051 Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntija
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 17.11.2017 Päivitetty koodistot-skeema versioon 1.06.15
  Lisätty Erikoistumiskoulutuskoodit: 047 Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta, 048 Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus, 049 Etäratkaisut kuntoutumisen tukena, 050 Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 13.10.2017 Päivitetty koodistot-skeemaa versioon 1.06.14. Lisätty 999907  Taiteen perusopetus
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 20.9.2017 Päivitetty koodistot-skeemaa versioon 1.06.13. Lisätty 772601 Filosofian maisteri, transitionaalinen lääketiede ja 750506 Insinööri (ylempi AMK), materiaalitekniikka
  Erikoistumiskoulutuskoodit: 038 Biotalouden erikoistumiskoulutus, 039 Digitaalinen talousohjaus erikoistumiskoulutus, 040 Digitekijä Fast Track erikoistumiskoulutus, 041 Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä, 042 Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus,
  043 Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa, 044 Kirjastoesimies muutoksen toteuttajana. 045 Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus,046 InfraPOMO-erikoistumiskoulutus + 525 kpl puuttuvaa "00"-päätteistä koulutuskoodia
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 14.9.2017 Päivitetty koodistot-skeemaa versioon 1.06.12. Lisätty kolme tutkintokoodia 726400 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus, 742100 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede ja 742700 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biotieteet ja ympäristötiede
 • 25.8.2017  Päivitetty koodistot-skeemaa versioon 1.06.11. Lisätty pätevyyskoodistoon koodi: va  "erilliset varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (YO)"
  ja tutkintokoodistoon koodi 631000 "Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto"
 • 13.6.2017  Päivitetty koodistot-skeemaa versioon 1.06.10
  Lisätty organisaatio Schildtin lukio koodi 10115
 • 28.04.2017 Päivitetty koodistot-skeema versioon 1.06.9
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
  Lisätty uusi tutkintonimike koodistoon "750804 Insinööri (ylempi AMK), energia- ja ympäristötekniikka"
 • 19.12.2016 koodistot.xsd 1.06.8 Uusia erikoistumiskoulutuskoodeja: 024 Musiikin managerointi, 025 Yhteisömuusikko, 026 Kunta- ja alueyhteisöjen palveluosaamisen erikoistumiskoulutus, 027 Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju, 028 Moniammatillinen kotikuntoutus, 029 Datakeskuksen kiinteistöasiantuntija, 030 Digiope erikoistumiskoulutus - Ammatillinen opettaja oppimisympäristöjen pedagogisena kehittäjänä, 031 Koulutusviennin erikoistumiskoulutus, 032 Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus, 033 Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus, 034 Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä, 035 Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus, 036 Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus, 037 Liikuntakiinteistöasiantuntija 
 • 29.11.2016 koodistot.xsd 1.06.7 lisätty skeemaan "ege -Erikoislääkäri geriatria"
 • 16.11.2016 koodistot.xsd 1.06.6. Uusi oppilaitoskoodi 10118 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu ("XAMK") ja  lisätty pätevyyskoodit hte 'Hoitotason ensihoito 30 op' ja pte 'Psykoterapeutti'
 • 13.9.2016 Uusia erikoistumiskoulutuskoodeja lisätty koodistot.xsd 1.06.3: 018 Hygieniahoitajan erikoistumiskoulutus, 019 Kyberturvallisuus, 020 Teatteri-ilmaisun erikoistumiskoulutus,
  021 Huomisen matkailukohde: MARATA-alan ennakoinnin ja kehittämisen erikoistumiskoulutus, 022 Monikulttuurisuus opetustyössä, 023 Minimalismi mukautuvassa suunnittelussa
 • 2.6.2016 Oma latauslinkki 1.05. skeeman koodistot.xsd vanhan skeeman koodistoille
 • 10.5.2016 Päivitetty XML-tiedonsiirtoskeemat versioon 1.06
 • 9.5.2016 Päivitetty koodistot-skeema (versiossa 1.06.2)
  • Lisätty Työterveyshuollon asiantuntija, lääkäri ja terveydenhoitaja pätevyyskoodit
  • Lisätty Musiikki pätevyyskoodi.
 • 31.3.2016 Päivitetty koodistot-skeema (versiossa 1.05.20)
  • Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
  • Lisätty tutkintokoodeja 681503 Poliisin peruskoulutus (AMK) ja 781501 Poliisin päällystökoulutus (Ylempi AMK)
  • Lisätty Valvira Erikoislääkäri ja -hammaslääkäri pätevyyskoodeja

...