Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Ammatillinen julkaisu on määritelty. Yleislinjauksena julkaisut määritellään eri julkaisutyyppeihin julkaisukanavan kohdeyleisön perusteella.
 2. Julkaisuvuoden määritelmää on selkeytetty erityyppisten julkaisujen osalta. Mikäli julkaisun täydelliset viitetiedot ovat saatavilla vasta 31.1.2013 jälkeen, merkitään julkaisut seuraavan vuoden tiedonkeruuseen.
 3. Julkaisutiedonkeruun pakolliset kentät on määritelty taulukossa.
 4. Tilastovuonna 2013 tulee tiedonkeruuseen mukaan tieto siitä, onko julkaisu kansallinen yhteisjulkaisu
 5. Julkaisun tieteenala tarkoittaa julkaisun sisällöllistä tieteenalaa, eli tutkijan näkökulmaa julkaisuun
 6. Tiedonkeruuseen on lisätty kentät julkaisun jufo-tasolle (yliopiston korkeakoulun oma tieto) ja julkaisun yliopistokohtaisella korkeakoulukohtaiselle id:lle.
 7. Julkaisun kansainvälisyys kerätään kyllä/ei tietona. Julkaisumaan tieto on vapaaehtoinen.
 8. Julkaisutyyppi C2 kohdalla on painotettu, että ko. luokkaan ei merkitä pelkkää toimitustyötä, vaan ko. luokan julkaisu tarkoittaa esipuhetta tai johdantoa toimitettuun teokseen.
 9. Julkaisutyyppi D4 merkintää on selkeytetty.
 10. Julkaisutyyppien ohjeistuksiin on lisätty esimerkkejä erilaisista julkaisutyypeistä sen mukaan kuuluvatko vai eivät ko. julkaisutyyppiin. Otetaan mieluusti vastaan ehdotuksia lisäesimerkeiksi ko. kohtiin.

Ohjeistus oli yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla kommentoitavana ennen sen lopullista julkaisemista..