Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tarjottava kehitysympäristö käsittää perusylläpidon ja järjestelmäkehitysprojektien tuen.

 

Image Added