Child pages
  • 2. Julkaisutiedonkeruun tekninen toteutus

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vastaus: Ongelma voi olla automaattisessa erikoismerkkien muutoksessa. Muutoksessa voi syntyä tyhjiä kontrollimerkkejä joidenkin erikoismerkkien kanssa. Etsi notepad++ ohjelmalla tyhjiä kontrollimerkkejä (näkyvät editorissa mustalla pohjalla "stx"). Muuta merkki manuaalisesti UTF-8 muotoon (Lista merkeistä: http://www.fileformat.info/info/charset/UTF-8/list.htm). Esimerkki ongelmallisesta merkistä ANSI->UTF muunnoksessa: http://www.fileformat.info/info/unicode/char/02510/index.htm.

...