Child pages
  • 6. Julkaisutyyppi D, määrittely

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

 Alla on OKM:lle sähköpostina tulleita kysymyksiä. Voit lisätä oman kysymyksesi "add comment" painikkeen kautta.

 

Kysymys:

Julkaisutyypin D4 määrityksessä sanotaan:

...