Child pages
  • 11. Vuoden 2013 tiedonkeruun muutokset

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yhteisjulkaisut määritetään sen perusteella onko julkaisun teossa ollut mukana tietyn organisaation ulkopuolisia tekijöitä. Vapaat tutkijat lasketaan organisaation ulkopuolisiin tekijöihin. Kansallinen ja kansainvälinen yhteisjulkaisu erottuvat vapaiden tutkijoiden tapauksessa tutkijoiden kansallisuuden perusteella.

 

Kysymys:

Tiedonkeruuohjeista puuttui kategoria yhteisjulkaisu suomalaisen korkeakoulun/yliopiston kanssa. Onko tämä kategoria jäänyt luokituksesta vahingossa pois. Valtaosahan kansallisista yhteisjulkaisuista on toisten yliopistojen kanssa tehtäviä yhteisjulkaisuja. Kun julkaisua tallennetaan tietokantoihin, tekijän mielestä varmaan myös yliopistojen yhteiset julkaisut ovat kansallisia yhteisjulkaisuja vai ilmoitetaanko ne kategoriassa muut?

...

Kotimaisten korkeakoulujen kanssa tehtävät yhteisjulkaisut on mahdollista saada selville julkaisujen viitetietojen kautta. Julkaisujen tallentamisessa ainakin yliopistojen järjestelmiin tällä varmaan voisi luoda oman ryhmänsä, muu-kategorian käyttö olisi syytä varata vain aidosti muille yhteisjulkaisuille.

 

Kysymys:

Mitä julkaisutyyppejä kansallinen yhteisjulkaisu-tieto koskee? A-C, A-D vai A-E?

...

Tieto kansallisesta yhteisjulkaisusta koskee julkaisutyyppejä A-E.

 

Kysymys:

Kaipaisin tarkennusta kohtaan "Julkaisujen osalta uusi kerättävä tieto on kansallisen yhteisjulkaisun tieto, ts. tieto siitä onko julkaisu tehty yhteistyössä jonkin kansallisen tutkimusorganisaation kanssa, jaoteltuna ryhmiin A) yliopistollinen sairaalanhoitopiiri B) valtion sektoritutkimuslaitos tai C) muu kotimainen tutkimusorganisaatio."

 Tuleeko tähän oma koodisto kuten muissakin, esim. kansainvälinen yhteisjulkaisu, jossa koodit 0 ja 1. ? Jos tulee, pitäisi ne jo olla saatavissa. Tiedonkeruuta ja tallennusta tietokantaan aletaan jo tehdä.

Vastaus:

Kansallisen yhteisjulkaisun tiedot kerätään siten, että julkaisusta merkitään kunkin ryhmän (A-C) osalta koodeilla 0 (ei) ja 1 (kyllä) onko julkaisu ryhmän mukainen kansallinen yhteisjulkaisu, ts. kukin julkaisu saa kolme erillistä koodiarvoa (yhteisjulkaisu yliopistollisen sairaanhoitopiirin kanssa (0/1), yhteisjulkaisu valtion sektoritutkimuslaitoksen kanssa (0/1), yhteisjulkaisu muun kotimaisen tutkimusorganisaation kanssa (0/1).