Child pages
  • Tenttis 1 korkeakoulut

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Korkeakoulut joilla on Tenttis 1 käytössä

Lista niistä korkeakouluista, joilla on Moodle-pohjainen (TaY:lta tai CSC:ltä saatu) sähköisen tenttimisen työkalu käytössä.

Päivitetty 26.3.2013

KorkeakouluMilloin otettu käyttööönLaajempi
Tampereen yliopistoAlkuperäinen (1990-luku)Seinäjoen yliopistokeskus
Turun yliopisto ÅA:n kanssa yhteistyötä
Åbo Akademi TY:n kanssa yhteistyötä
HankenSyksy 2012 
Haaga-Helia AMKSyksy 2012 
Oulun seudun korkeakouluyhtymäKevät 2013 
Lapin yliopisto  
Itä-Suomen yliopisto 2010Kuopio, Joensuu ja Savonlinna
Vaasan yliopisto2012 
Savonia-ammattikorkeakoulusyksy 2013