Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width60%


RAKETTI (RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto) on korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen hanke, jonka tavoitteena on pitkällä tähtäimellä toteuttaa korkeakoulujen johtamisen ja koko korkeakoululaitoksen ohjauksen käyttöön ajantasainen, kattava ja luotettava sekä automaattisesti päivittyvä tietopohja korkeakoulujen tutkimus- ja opetustoiminnasta. Hanke koostuu neljästä osahankkeesta:

  • KOKOA-osahanke keskittyy korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityön tukeen, oppaisiin  ja koulutukseen.
  • OPI-osahanke tukee yhteentoimivuutta, tietojen yhteismitallisuutta sekä niitä edistävää yhteistyötä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella
  • TUTKI-osahankkeen tehtävänä on mahdollistaa yhteismitallisella tavalla korkeakoulujen tutkimukseen liittyvän hallinnollisen tiedon hyödyntäminen.
  • VIRTA-projektissa rakennetaan korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja.

Hanketta koordinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Column
width5%
 
Column
width35%
Info
titleUUTISET

Lue hankkeen uusin uutiskirje blogista!

Info
iconfalse
titleRAKETTI-tapahtumia

Hankkeen päätösseminaari järjestetään 28.3.2014 Heurekassa, Tikkurilassa. Katso lisätietoja tilaisuudesta.

RAKETTI-hankkeen tulosseminaari järjestettiin 30.8.2013 Helsingissä. Katso esitysmateriaalit ja tallenteet.

Katso myös RAKETTI-kalenteri

Info
iconfalse
titleLinkkejä

Korkeakoulujen tietomalli

Kartturi

Hankkeen perussetti -yleisesite

Kokonaisarkkitehtuurityön tuen materiaalit

 

 

Section
Column
width60%
Recently Updated
Column
width5%
 
Column
width35%
Navigate space
Page Tree Search
Page Tree