Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width60%


RAKETTI (RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto) on korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen hanke, jonka tavoitteena on pitkällä tähtäimellä toteuttaa korkeakoulujen johtamisen ja koko korkeakoululaitoksen ohjauksen käyttöön ajantasainen, kattava ja luotettava sekä automaattisesti päivittyvä tietopohja korkeakoulujen tutkimus- ja opetustoiminnasta. Hanke koostuu neljästä osahankkeesta:

  • KOKOA-osahanke keskittyy korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityön tukeen, oppaisiin  ja koulutukseen.
  • OPI-osahanke tukee yhteentoimivuutta, tietojen yhteismitallisuutta sekä niitä edistävää yhteistyötä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella
  • TUTKI-osahankkeen tehtävänä on mahdollistaa yhteismitallisella tavalla korkeakoulujen tutkimukseen liittyvän hallinnollisen tiedon hyödyntäminen.
  • VIRTA-projektissa rakennetaan korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja.

Hanketta koordinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.

Column
width5%
 
Column
width35%
Info
titleHankkeen päättyminen

NEW hankkeen tulosesite on julkaistu.

Hankkeen loppuraportit on julkaistu.

Hankkeen päätösseminaari järjestetään 28.3.2014 Heurekassa, Tikkurilassa. Katso lisätietoja tilaisuudesta.

Info
titleUUTISET

Lue hankkeen uusin uutiskirje blogista!

Info
iconfalse
titleRAKETTI-tapahtumia

Katso tapahtumat  RAKETTI-kalenterista

Info
iconfalse
titleLinkkejä

Korkeakoulujen tietomalli

Kartturi

Hankkeen perussetti -yleisesite

Kokonaisarkkitehtuurityön tuen materiaalit

...