Child pages
 • Ohjausryhma

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

RAKETTI-hankkeen ohjausryhmä

Opetusministeriö on asettanut RAKETTI-hankekokonaisuudelle 4.6.2008 ohjausryhmän.

Ohjausryhmän tehtävänä on

 1. Määrittää ja hyväksyä hankkeen tavoitteet ja aikataulu.
 2. Määrittää periaatteet, joilla korkeakoulut osallistuvat eri osahankkeisiin ja niiden toteutukseen sekä niihin liittyviin kustannusvastuisiin.
 3. Hyväksyä osahankkeiden aikataulut ja toteutussuunnitelmat.
 4. Päättää hankkeessa tarvittavista alaryhmistä ja nimetä niiden jäsenet.
 5. Ohjata ja seurata hankkeen ja sen osahankkeiden toteutusta ja budjettia.

Ohjausryhmän kokoonpano

 • johtaja Hannu Sirén, opetus- ja kulttuuriministeriö (pj.)
 • opetusneuvos Juha Haataja, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • tietohallintojohtaja Matti Hartikainen, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • rehtori Matti Jakobsson, Vaasan yliopisto
 • johtava opintokoordinaattori Harriet Kurtén, Åbo Akademi
 • johtaja Klaus Lindberg, CSC
 • osastopäällikkö Mikko Markkola, Tampereen yliopisto
 • rehtori Jouko Paaso, Vaasan ammattikorkeakoulu
 • johtaja Tuulikki Paturi, HAAGA-HELIA-ammattikorkeakoulu
 • talousjohtaja Mirja Pöhö, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • tietohallintojohtaja Ilkka Siissalo, Helsingin yliopisto
 • kehityspäällikkö Tuija Raaska, CSC (siht.)
 • koordinaattori Hanna-Mari Puuska CSC (siht., Pekka Linnan sijaisena)

Ohjausryhmä suorittaa tehtävänsä virkatyönä.

Ohjausryhmän kokoukset vuonna 2013 pidetään

 • 12.2.2013
 • 4.6.2013
 • 17.9.2013
 • 12.11.2013

Ohjausryhmän pöytäkirjat.


Korkeakoulujen tietohallinnon kehittämisen tulevaisuus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut keskustelun pohjaksi muistion siitä, miten tulevaisuudessa korkeakoulujen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisillä toimenpiteillä kehitettäisiin ja ylläpidettäisiin korkeakoulujen tietojen yhteismitallisuutta ja yhteentoimivuutta. Muistiota on esitelty korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa 22.11.2011 sekä Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen –seminaarissa 29.3.2012. Muistiota on kehitetty yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tiedelaitoksilta pyydettyjen kommenttien perusteella, ja sitä hyödynnetään ministeriön ja korkeakoulujen välisissä tulos- ja tavoiteneuvotteluissa.

Attachments

Muistiolla on vaikutusta RAKETTI hankkeeseen ja siten muistiota käsitellään RAKETTI ohjausryhmän kokouksessa kesäkuussa 2012.

Lisätietoa: Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari marraskuu 2011.

.